Avís Legal / Cookies / Política de Privacitat

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que s’estableix en Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) i , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant GDPR) i, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionats, a través d’aquesta web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats en els fitxers automatitzats i no automatitzats titularitat de Som de Neteja.cat, les dades de la qual consten en l’encapçalament.
Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial de manera documental i/o electrònica relacionada amb les activitats de *Som de Neteja.cat Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats de Som de Neteja.cat.
Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La falta d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Som de Neteja.cat pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

2. EXERCICI DE DRETS: DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, PORTABILITAT I SUPRESSIÓ DE LES SEVES DADES I A la LIMITACIÓ O OPOSICIÓ Al SEU TRACTAMENT.
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a *Som de Neteja.cat. podran dirigir-se a l’entitat, en la seva qualitat de Responsable del fitxer, amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació,portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
Donat el caràcter confidencial de la informació, Vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, s’ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.
L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Som de Neteja.cat en la direcció indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic: info@somdeneteja.cat.

3. MESURES DE SEGURETAT

Som de Neteja.cat l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la *GDPR i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Així, Som de Neteja.cat ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en l’organització.
No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
Som de Neteja.cat contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

4. ÚS DE COOKIES
Les “cookies” constitueixen una eina emprada pels servidors Web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris.
Les “cookies” són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari, consistents en fitxers de text que s’emmagatzemen en la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les “cookies” tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina.
La finalitat de les “cookies” de *Som de Neteja.cat. és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una *cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per a no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir.
Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius *cookie creats per altres proveïdors.
Els “*logs” són uns arxius emmagatzemats en el servidor de *Som de Neteja.cat que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir-li prestant els serveis que sol·licita. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el menor termini possible.

5. MENORS D’EDAT
Som de Neteja.cat considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, per la qual cosa en el cas que l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida d’aquests, amb el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l’adreça de Som de Neteja.cat a dalt indicada.
*Som de Neteja.cat no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer *Som de Neteja.cat aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Som de Neteja.cat es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.